O plovárně

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA PLZEŇ
komunitně-kulturní prostor obnovený dobrovolníky a pěstovaný nadšenci

Doudlevecká 71, Plzeň (mapa)
facebook.com/mestskaplovarna
plovarna@pestujprostor.cz

Péčí spolku Pěstuj prostor a za podpory řady partnerů a dobrovolníků se na Plovárně v letech 2014–2019 odehrálo na 200 akcí s více než 18 tisíci návštěvníky, a to od menších workshopů po velké multižánrové akce se stovkami účastníků. (Statistika akcí a návštěvnosti 2014–2018 ke stažení zde.) V červenci 2019 jsme se s Plovárnou rozloučili poslední akcí.

Aby Plovárna mohla udržitelně fungovat dále, je zapotřebí alespoň základní rekonstrukce zázemí a ideálně i veřejných prostranství, pro kterou jsme již před lety zpracovali řadu materiálů. Od té doby věc čeká na zájem ze strany města, které je vlastníkem budov i pozemků. O místo se mezitím stará Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., které zde sídlí.


Původní informace:

Plovárna je otevřena ve dny uvedené v Programu. V této době nabízí občerstvení a půjčovnu lodiček. Na Plovárně se též nachází ohniště, houpačky, dětské herní prvky a řada možností posezení.

CHCETE NA PLOVÁRNĚ OSLAVIT NAROZENINY NEBO TŘEBA ROZLUČKU SE SVOBODOU?
Během otvíracích hodin si můžete v originálním prostředí Plovárny uspořádat vlastní oslavu nebo třeba setkání s kamarády. Kontaktujte tým Pěstuj prostor, z. s., který je schopen vyhovět i speciálním přáním (romantická hudba na lodičce, balónky na náplavce apod.).

CHCETE NA PLOVÁRNĚ USPOŘÁDAT VLASTNÍ VEŘEJNOU AKCI?
Městská plovárna nabízí prostor dalším organizacím a aktivním jednotlivcům pro pořádání veřejných komunitních a kulturních akcí (Plovárna však není místem pro komerční akce a „pouťové atrakce“:-) ). S nabídkou akcí se můžete obrátit na tým Pěstuj prostor, z. s.

S pořadateli akcí bude sepsán smlouva o spolupráci. Pořadatelé akcí jsou povinni při propagaci akce či projektu postupovat podle aktuálního Marketingového manuálu Plovárny a zaslat všechny propagační materiály Pěstuj prostor předem ke schválení. Pořadatelé akcí i návštěvníci Plovárny jsou zároveň povinni řídit se Provozním řádem Plovárny.

logolinka pro pořadatele ke stažení
marketingový manuál Plovárny
provozní řád Plovárny

Google+