V neděli 27. 9. se odehraje poslední velká letošní plovárenská akce Plov Art přímo na vyhlídce!

# kulturní akce, land art, plovárna, umění, veřejný prostor

Vloženo25. 09. 2015

Text Marek Sivák

V září 2015 se bývalá plovárenská vyhlídka proměnila pod rukama známých umělců – skotské land artistky Patricie Leighton a amerického umělce Dela Geista. Přijďte oslavit tuto proměnu, poslechnout si poutavou prezentaci o díle a zapojit se do bohatého interaktivního programu na Městské plovárně.

kamene letak v03_press.indd

/////////////////

PROGRAM:
15.00 – oplétání stromů pro děti i dospělé – Vlasta Andršová
17.00 – lyrika krajiny – Václav Fencl
17.30 – prezentace díla Patricie Leighton a Dela Geista – Klára Salzmann
18.30 – etnoelektronický jednočlenný sebesmyčkovací orchestr – Omnion

Díla Patricie Leighton a Dela Geista můžete vidět zde.

Facebooková událost zde.

 

/////////////////

Pořádá Pěstuj prostor, z. s. a OPEN A.i.R. (Plzeň 2015) za podpory firmy Eurovia, Ministerstva kultury ČR a města Plzně.

 

/////////////////

O díle (volný český překlad):

ENTABLATURAE se skládá ze tří částí, které se k sobě vztahují.
Tři „vznášející se“ tabule, v pohybu a odkrývající se, vypráví příběh o vzdálené minulosti a geologickém vývoji tohoto místa.

Jsou tvořeny jemnozrnnou vyvřelinou zvanou spilit, která vznikla přeměnou oceánského čediče, když se roztavená láva z podmořské sopky střetla s mořskou vodou. Toto se událo během prekambria, v období před 550 miliony až jednou miliardou let.

Kamenné tabule ENTABLATURAE vyjevují svědectví o formování této horniny. Kameny pocházejí z litického lomu nedaleko od místa jejich instalace, z podobného geologického tělesa, jaké se nachází pod plovárenskou vyhlídkou.

Sochařská instalace kamenů vytváří dojem beztíže a tekutosti, přiměřený historii místa a plynutí řeky pod vyhlídkou.

Pozn.: ENTABLATURAE (odvozeno od italského tavola = stůl) znamená v anglickém jazyce jednak kladí, tj. vodorovný překlad nad sloupy v antické architektuře, a jednak střední část magmatické horniny se specifickou strukturou (části jsou celkem tři).

 

/////////////////

O díle (anglický originál):

ENTABLATURAE is comprised of three parts each related to the other.
The movement and unfolding of the elevated three tablets tell a story of the past history of the place and the geology of the area.

The stone is a fine-grained igneous rock, called Spilite, resulting particularly from alteration of oceanic basalt.  The stones were formed when molten magma collided with sea water from an underwater volcano. This happened during the Precambrian geological, 550 million to more than a billion years ago.

Evidence of this formation can be read within the stone tablets of ENTABLATURAEThe stones were located in a quarry near the installation site, while the stone within the ground directly below the site is from the same formation.

The sculptural uplifting of this stone evokes a sense of weightlessness and fluidity, appropriate to site’s past and the motion of the river below.