Slunce Voda Vzduch – výstava o starých plzeňských plovárnách, lázních a koupadlech

# kulturní akce, plovárna, výstava

Vloženo26. 06. 2017

Text Správce systému

Poeticky nazvaná výstava přibližuje historii plzeňských plováren a lázní, dotýká se i prvních klubů říčních sportů. Nesnaží se o úplný faktografický výčet, ale o přiblížení atmosféry a dobového života, který se odehrával v 19. a 20. století v Plzni ruku v ruce s postupnou proměnou životního stylu.

Pozvánka ke stažení zde.

Plzeň měla díky svým čtyřem řekám a soustavě Boleveckých rybníků mnohem širší škálu možností rekreace než průměrné české město. Rozkvět těchto míst na konci 19. a na začátku 20. století – zejména na řece Radbuze, ale i jinde – odrážel zcela nové pojetí zdraví jako důležité životní hodnoty, o níž by měl každý občan náležitě pečovat a rozvíjet ji. Neměla už sloužit jen k očistě, ale k celkové tělesné hygieně, pohybu, sportu a nově i modernímu fenoménu slunění a opalování. Tato místa však v prvé řadě představovala zejména výrazná ohniska společenského života, kde se setkávali lidé rozličného společenského postavení, vzdělání a profese.

Výstava vznikla u příležitosti 4. ročníku obnovy Městské plovárny Plzeň, o kterou se od roku 2014 starají místní spolky za pomoci nadšenců a dobrovolníků. Na obnovené Plovárně se mj. uskutečnila již 3 setkání pamětníků, ze kterých pochází některé na výstavě prezentované vzpomínky.

Výstava má dvě části, z nichž jedna je k vidění v průjezdu Národopisného muzea Plzeňska (14. 7.–1. 10. 2017) a druhá v pavilonu „2×10 a zdar“ od architektů H3T na Městské plovárně Plzeň (21. 7.–1. 10. 2017). Vernisáže se konají 14. 7. od 17.00 v NMP, nám. Republiky 13; a 21. 7. od 18.00 na Plovárně, Doudlevecká 71.

Výstavu připravili v roce 2017 Národopisné muzeum Plzeňska, spolek Pěstuj prostor, z. s. a iniciativa Maják Plzně, výstava je součástí Landscape festivalu Plzeň 2017.

Výstavu si můžete prohlédnout zde.