Dobrovolníci z celého světa již počtvrté přijedou zvelebovat Městskou plovárnu a okolní břehy Radbuzy

# drobná architektura, komunitní akce, plovárna, řeky, veřejný prostor, workcamp, zapojení veřejnosti

Vloženo12. 07. 2017

Text Správce systému

Od 16. do 30. července na obnovenou Městskou plovárnu v Plzni opět zavítá skupina zahraničních dobrovolníků. Pod vedením spolku Pěstuj prostor navážou na práci svých předchůdců a dva týdny budou pokračovat v úpravách samotné plovárny i jejího okolí. Volnočasový program jim 20. a 21. července zpestří Plovárenské dny – tradiční akce určená pro širokou veřejnost.

„Městská plovárna byla obnovena na podnět iniciativy Maják Plzně během mezinárodního dobrovolnického workcampu v roce 2014. Od té doby ji, včetně okolních břehů řeky a přístupové trasy od centra města, postupně vylepšujeme. Neocenitelnou pomocí nám jsou místní i zahraniční dobrovolníci. Tento rok kromě údržby vegetace a dříve vytvořeného mobiliáře  vyrobíme několik nových mol. Montovat se bude i výstavní pavilon „2×10 a zdar” od architektonického studia H3T, který Plovárna získala díky Landscape festivalu Plzeň,” říká Silvie Hašlová ze spolku Pěstuj prostor.  „Dobrovolníci se také budou podílet na přípravě programu Plovárenských dní, které každoročně nabízí Plzeňanům pestrý program pro děti i dospělé,” dodává.

Původně měli workcampeři pomoci i se zpřístupněním dnes uzavřené části Papírenského parku veřejnosti. Projekt však musel být zejména kvůli časově velmi náročným právním záležitostem a dalším komplikacím odložen. „Papírenský park zůstává naší srdeční záležitostí. Nabídli jsme městu, obvodu i vlastníkovi pozemku spolupráci na organizaci zapojení dobrovolníků do projektu, což by úpravy nezbytné pro otevření parku lidem výrazně zlevnilo. Věříme, že bude zájem projekt v budoucnu uskutečnit.,” říká Marek Sivák, předseda spolku Pěstuj prostor.

Složení účastníků letošního workcampu, pořádaného ve spolupráci s organizací INEX-SDA, je obzvlášť pestré – dva týdny v Plzni stráví mladí lidé z Turecka, Číny, USA, Indie, Srbska, Slovinska a Španělska. Kromě záslužné práce je čeká i zajímavý volnočasový program. „Plánujeme například návštěvu Plzeňského Prazdroje nebo výstavy Nomádi v DEPO2015,” uvádí Tereza Vránková,  jedna z vedoucích skupiny dobrovolníků za INEX-SDA.

Organizátoři tradičně k účastní na workcampu zvou i místní obyvatele: „Budeme rádi, když se k zahraničním dobrovolníkům připojí i nadšenci a pomocníci z řad plzeňské veřejnosti. Vítáme každého bez rozdílu věku. Lidé se mohou hlásit na e-mailu info@pestujprostor.cz,” říká Silvie Hašlová.

Podrobný program akcí naleznete na plovarna.plzne.cz.

Hlavní organizátor workcampu: Pěstuj prostor
Spoluorganizátor: INEX-SDA
Za podpory: Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Městského obvodu Plzeň 3, Johnson controls, Landscape festivalu Plzeň, Plzeňských městských dopravních podniků, firem Závodní stravování Josef Vanický, Dřevotrust, Boels a Ferrona, Makerspace, Centra protidrogové prevence a terapie a Majáku Plzně


Doplňující informace:

Spolek Pěstuj prostor realizuje komplexní soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je zapojovat veřejnost do péče o rozvoj veřejného prostoru a zvyšovat vzdělanost v oblasti architektury, urbanismu a umění. Jeho cestou není pouze kriticky ukazovat na problémy, ale hledat jejich schůdná řešení a posilovat konstruktivní spolupráci veřejnosti, odborníků a místní samosprávy.

 

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.